Welcome to The Eye Bar Online

The Eye Bar eShop

Luxury Eyewear. Delivered

Mykita Lite Osha
Mykita Lite Osha$589.00$529.00
Mykita Mylon Galileo
Mykita Mylon Galileo$661.00$625.00
Mykita
Mykita$504.00
Mykita Mylon Zaren
Mykita Mylon Zaren$660.00$645.00
Mykita Claude
Mykita ClaudeMissing Child Products?Missing Child Products?
Mykita
Mykita$504.00
Mykita Marlowe
Mykita Marlowe$504.00$495.00
Mykita Kanut
Mykita KanutMissing Child Products?Missing Child Products?
Mykita Matti
Mykita Matti$495.00$469.00